دریافت اقامت کاری از طریق برنامه کار آفرینی استان نواسکوشیا

برنامه کار آفرینی استان نواسکوشیا با در نظر گرفتن امتیازاتی برای  مدرک زبان، تحصیلات، سهم از بیزنس فعال و یا سابقه مدیریت در یک بیزنس فعال، مبلغ سرمایه گذاری در کارآفرینی استان، میزان دارایی متقاضی به همراه همسر(حداقل ۶۰۰ هزار دلارکانادا می باشد)، سن متقاضی، آیلتس همسر (که در این روش CLB4  می باشد) در سیستم گزینشی بر اساس امتیاز برتر متقاضی را به مصاحبه دعوت نموده  و پس از قبولی در مصاحبه به متقاضی و همسر ویزای کار و به فرزندان ویزای تحصیلی ارائه می نماید.

ویزای کاری این برنامه قابل تبدیل به اقامت دائم می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر:

www.wcoe.ca

۰۹۱۲۹۳۴۷۳۸۰

۰۲۱-۸۷۱۶۳