مقایسه دو استان کبک و نیوبرانزویک

با بررسی روش های مهاجرتی کانادا از طریق سرمایه گذاری و کارآفرینی، برای دریافت اقامت دائم میتوان به استان کبک به عنوان بی دردسرترین ئ به استان نیوبرانزویک به عمنوان کم هزینه ترین روش ها اشاره داشت.
برآن شیدم برای شما همراهان دائمی ادیسه مقایسه ای بین این دو روش اقامتی انجام بدهیم.
هردو روش به اقامت دائم کانادا یا همان PR ختم می شوند. تفاوت عمده این دو روش اقامتی در سیستم امتیاز بندی و نحوه دعوت به مصاحبه و خود مصاحبه است:
در روش کبک نیاز به مدرک زبان آیلتس و طرح توجیهی وجود ندارد و پرونده پس از ارسال به استان حدودا ۴ الی ۶ ماه بعد شماره File Number دریافت می کند . پس از گذشت ۹ ماه الی ۱ سال متقاضی به مصاحبه ای به زبان فارسی در مورد پیشینه فعالیت های کاری خودش دعوت می‌شود و پس از قبولی در مصاحبه مبلغ ۲۲۰ هزار دلار غیر قابل بازگشت را پرداخت می کند و پس از آن پرونده به فدرال کانادا ارسال می شود.
در روش استانی نیوبرانزویک ابتدا فایل در EOI ثبت می شود که برای انجام این کار نیاز به ارزیابی مدرک تحصیلی از جانب کانادا و ارائه مدرک زبان آیلتس حداقل CLB5 در ابتدای امر می باشد و پس از دریافت امتیاز مناسب نسبت به رقبا در سیستم گزینشی استان، متقاضی برای بازدید و تکمیل طرح توجیهی طی یک فرصت ۹۰ روزه دعوت می شود. پس از آن مصاحبه ای به زبان انگلیسی در راستای طرح توجیهی انجام می شود و پس از قبولی در مصاحبه ودیعه استان به مبلغ ۱۰۰ هزار دلار کانادا پرداخت می شودکه در ازای را اندازی بیزنسی به ارزش ۲۵۰ هزار دلار کانادا باز پس داده می شود. پس از پرداخت ودیعه استان پرونده به فدرال کانادا ارسال می شود.
از جمله دیگر تفاوت های بارز دو استان تمکن مالی است؛ نیوبرانزویک دارایی هایی به ارزش حداقل ۶۰۰ هزار دلار کانادا را از متقاضی خواهان است که از این مبلغ معادل ۳۰۰ هزار دلار آن باید به صورت وجه نقد قابل اثبات باشد. در روش کبک حداقل دارایی باید معادل ۱ میلیون . ۶۰۰ هزار دلار کانادا باشد که شرطی برای نقدی یا غیر نقدی بودن آن وجود ندارد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر همراه شما هستیم:
۰۲۱-۸۷۱۶۳
۰۹۱۲۹۳۴۷۳۸۰
www.wcoe.ca