مونترال در راه تبدیل شدن به شهر پناهگاه

دومین شهر بزرگ کانادا، مونترال، به زودی برای تصمیم در مورد اینکه یک شهر پناهگاه باشد یا خیر،  مورد بررسی قرار میگیرد. اگر شورای شهر به این پیشنهاد جواب مثبت دهد، مونترال نیز مانند سایر شهرهای پناهگاه کانادا مانند تورنتو، وونکور و همیلتون می بایست به پناهجویان و مهاجران هم امکانات رفاهی و شهروندی لازم بدهد و تبعیض قابل نشود. همچنین شهرهای پناهگاه ملزم هستند تا از وضعیت مهاجرت به عنوان عاملی برای دستگیری و یا اخراج آنها در صورت جرایم غیرجنایی مانند جریمه پارکینگ ، استفاده نکنند.

این اقدامات در حالی است که تعداد افرادی که به صورت غیرقانونی از طریق مرز آمریکا وارد کبک میشوند رو به افزایش است. در واقع این تصمیم به عنوان عکس العملی برای مقابله باسیاست رئیس جمهور آمریکا در مورد مهاجران است. ترامپ به صورت مداوم به خانواده هایی که به صورت غیرقانونی وارد خاک آمریکا شده اند گوشزد می نماید که آنها با اقدامات موشکافانه تری نسبت به قبل مورد بررسی قرار می گیرند. وی همچنین شهرهای پناهگاه آمریکا ازجمله شیکاگو را تهدید به حذف بودجه فدرال می نماید. این در حالی است که شهردار مونترال می گوید: اهمیت دارد که در شرایط سخت امروز، از حقوق یکسان افراد و عدالت و برابری دفاع کنیم.
اگر فرمان پناهگایی مونترال تایید شود، خدمات شهری مانند مسکن و غیره به طور یکسان برای همه ارایه می شود. شهردار مونترال اعلام کرد که این عمل به شهروندان این امکان را می دهد که خدماتی مانند ارایه مسکن و بهداشت را تامین نمایند. همچنین به کمیته امنیت عمومی دستور می دهد که به کمک پلیس از حقوق مهاجران غیرقانونی در مسایلی که به وضعیت مهاجرتشان مربوط نمی شود کمک کند.
این اقدامات به این منظور است تا مردم خود را به عنوان شاهد و یا قربانی به قانون ارایه دهند بدون اینکه از عواقب گسترده تماس با قانون بترسند. البته حکم بازداشت جنایی همچنان اجرا خواهد شد. شهردار مونترال می گوید که این اقدام برای همبستگی با همکاران خود در ونکورر، تورنتو و شهرهای پناهگاه آمریکا می باشد اگرچه که شهردار مونترال برای انجام این حکم، به قدرت و منابع دولت کبک نیازمند می باشد.