برای یک برنامه مهاجرتی موفق کدام شرکت مهاجرتی را انتخاب کنیم؟

قطعا انتخاب شرکت مهاجرتی مناسب و قابل اعتماد اولین فاکتور مهم برای رسیدن به نتیجه مورد نظر بدون اتلاف زمانی و یا مالی است. برای چنین انتخابی به چه فاکتورهایی باید توجه شود؟

حداقل امتیاز CRS لازم در آخرین طرح EXPRESS ENTRY

حداقل امتیاز CRS لازم در آخرین (بیست و هشتمین) طرح EXPRESS ENTRY برای مهاجرت به کانادا، ۲۴ ژانویه ۲۰۱۶ ۱۴۸۴ پرونده متقاضی دعوتنامه ی درخواست (ITAs) ، واجد شرایط برای دریافت اقامت دائم کانادا شده اند. مطابق با ۲۸ امین…

کبک دو مرحله پذیرش برنامه‏ ی نیروی کار ماهر را اعلام میکند

برنامه ی نیرو کار ماهر کبک در ژوئن سال ۲۰۱۶ دو مرحله ی دیگر برای پذیرش پرونده های جدید باز خواهد کرد. هر دوی این مرحله ها تا ۵۰۰۰ هزار پرونده از افرادی که مایل به زندگی در این استان…

تغییرات در قانون اکتساب شهروندی کانادا

تغییرات در قانون اکتساب شهروندی کانادا به مهاجران کمک خواهد کرد که سریع تر و راحت تر اقدام کنند دولت لیبرال کانادا پیشنهاد ایجاد تغییراتی را در روند اکتساب شهروندی کانادا داده است که منجر به کوتاه شدن و ساده…

عدم تغییر حداقل سرمایه برای ویزای EB5 آمریکا

us flag windویزای EB5 آمریکا در سال ۱۹۹۰ به منظور ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد آمریکا با حداقل میزان سرمایه $ ۱,۰۰۰,۰۰۰ به وجود آمد. اما پس از گذشت چند سال اداره مهاجرت امریکا به فکر تغییر قابلیت این ویزا افتاد و شرایط این ویزا را به دو دسته تقسیم نمود.

خبر مهم در مورد نیروی متخصص کبک کانادا

quebec fr 1اخیرا مشاهده شده برخی از شرکت‌های مهاجرتی روش مهاجرت نیروی متخصص کبک کانادا را بسیار سهل در هنگام مشاوره بازگو می‌کنند ومتاسفانه شنیده شده است که در مشاوره‌ها گفته می‌شود که این روش نیاز به مدرک فرانسه ندارد!!!